11 maja 2023 Piotr Sobiecki

Chia

Chia Network (XCH) to blockchain warstwy 1, który wykorzystuje własny, specjalnie zaprojektowany język programowania o nazwie Chialisp i nowatorski mechanizm konsensusu zwany proof-of-space-and-time (PoST). Połączenie tych dwóch pozwala blockchainowi zużywać mniej energii bez narażania bezpieczeństwa sieci. W przeciwieństwie do większości innych blockchainów, Chia Network jest publiczną, dochodową spółką typu open source, która aspiruje do notowania na NYSE lub NASDAQ. Jego blockchain jest przeznaczony do użytku korporacyjnego, dlatego Chia Network planuje umieścić XCH w swoim bilansie w przypadku notowania.

Pierwsza funkcja „proof-of-time” Chia Network została wydana w 2019 roku, a pierwsza wersja beta łańcucha bloków została uruchomiona w 2020 roku. Chia Network osiągnęła pełną funkcjonalność, w tym funkcjonalność portfela, transakcji i inteligentnych kontraktów, wraz z uruchomieniem sieci mainnet w 2021 roku.

Chia Network (XCH) została założona w Delaware w 2017 roku przez Brama Cohena, założyciela popularnej platformy wymiany plików peer-to-peer BitTorrent. Projektem kieruje doświadczony zespół zarządzający, w tym były dyrektor generalny NASDAQ Gene Hoffman jako dyrektor operacyjny (COO) i były dyrektor generalny Overstock.com Mitch Edwards jako dyrektor finansowy (CFO).

Chia Network jest również wspierana przez znakomitą listę inwestorów Venture Capital skoncentrowanych na kryptowalutach. W maju 2021 r. zebrał 61 milionów dolarów przy udziale wiodących VC, w tym Andreessen Horowitz, Slow Ventures, Naval Ravikant, Galaxy Digital i innych.

Chia Network (XCH) usprawnia działanie proof-of-stake (PoS) i proof-of-work (PoW) dzięki zastosowaniu mniej energochłonnego mechanizmu konsensusu. Sieć osiąga konsensus Nakamoto poprzez połączenie proof-of-space (PoS) z proof-of-time (PoT), które działają na różne sposoby.

Proof-of-space wymaga od górników przechowywania nieużywanej pamięci na swoich dyskach twardych. W tym scenariuszu górnicy instalują specjalne oprogramowanie, które przydziela wolną przestrzeń, która jest następnie wykorzystywana do rozwiązania zadania – podobnego do rozwiązywania zagadek w konsensusie proof-of-work (PoW). Oprogramowanie przechowuje zbiór numerów kryptograficznych na dysku górnika, a po utworzeniu bloku pobierany jest numer zadania z poprzedniego bloku. Górnicy skanują swoje numery, aby sprawdzić, czy mają numer zbliżony do wymaganego numeru zadania.

Z drugiej strony dowód czasu pokazuje upływ czasu przez weryfikowalne funkcje opóźniające, w sposób podobny do blockchainu Solana (SOL). Timelords — węzły dokumentujące czas — zapewniają, że czas jest prawidłowo udokumentowany w celu rozwiązania funkcji proof-of-space.

Chia Network jak już było wspomniane posiada własny język programowania o nazwie Chialisp. Jest to język programowania on-chain, który jest kompatybilny z inteligentnymi kontraktami i obsługuje najważniejsze komponenty Ethereum (ETH), Solidity i Bitcoin Core, ale zachowuje model Bitcoin UTXO. Pozwala to na jednoczesne transakcje zamiast sekwencyjnych, dzięki czemu Chia Network jest szybszym i bardziej energooszczędnym blockchainem w porównaniu do swoich rywali.

Oprócz zastosowania unikalnego podejścia polegającego na łączeniu zaadaptowanego mechanizmu konsensusu sprawdzającego pracę z sprawdzaniem czasu pracy, Chia Network (XCH) jest zarządzana przez tradycyjną strukturę korporacyjną. Rezygnuje z krypto-natywnego modelu zdecentralizowanej organizacji autonomicznej (DAO) na rzecz bycia tradycyjną korporacją akcyjną. Chia Network zamierza notować akcje spółki na giełdzie, ponieważ uważa, że ​​ten model lepiej dostosowuje zachęty niż inne modele. W związku z tym własność monet nie ma wpływu na zarządzanie blockchainem Chia, co jest odrębnym podejściem do modelu innych publicznych blockchainów.


1. Informacje podstawowe

2. Tokenomia – Maksymalna ilość tokenów – b/d

– Ilość tokenów w obiegu – 4 020 263

– Łączna ilość tokenów – 25 020 263

Obecna podaż XCH wynosi ponad 25milionów. 21 milionów XCH zostało wstępnie wytworzone, aby pomóc sfinansować tworzenie i administrację Chia. Zgodnie z białą księgą Chia Network (XCH), nagrody z farmingu są zgodne z następującym harmonogramem:

64 chia będą tworzone co 10 minut przez pierwsze trzy lata po premierze

32 chia będą tworzone co 10 minut w latach od czwartego do szóstego

16 chia będzie tworzonych co 10 minut w latach od siódmego do dziewiątego

8 chia będzie tworzonych co 10 minut w latach od dziesiątego do dwunastego

4 chia będą tworzone co 10 minut za każdy rok po roku 12

Oznacza to, że sama sieć kontroluje większość XCH i zaledwie 21 lat od uruchomienia głównej sieci nagrody z farmingu dogonią wielkość rezerwy strategicznej.

3. Portfele

4. Social Media / Marketing

5. Ekosystem / Ekonomia

6. Team

7. Ceny

  • ATH – 1645,12 usd (15-05-2021)
  • ATL – 31 usd (07-06-2022)
  • Aktualna cena – 31,10 usd (07-06-2022)
  • Miejsce w Market Capie – 244 (07-06-2022)

8. Podsumowanie

  • Nowy konsensus PoST, pozwalający na mniejsze zużycie energii
  • Smart contracty pisane w programie Chialisp kompatybilne z ETH (soildity)
  • Team powiązany z Nasdaq i Bittorennt
  • Chia Network jest publiczną spółką o otwartym kodzie żródłowym, która aspiruje do wypuszczenia akcji na giełdzie
  • Technologi farmienia Tokenów wykorzystuje przestrzeń dysków twardych