18 maja 2023 Piotr Sobiecki

Persistance

Persistence umożliwia ekspozycję na wiele klas aktywów, takich jak Liquid Staking (pSTAKE), NFT (Asset Mantle) i Synthetics (Comdex). Misją Persistence jest stworzenie ekosystemu wielołańcuchowych produktów Web3 zaprojektowanych w celu stymulowania globalnej płynności i umożliwienia bezproblemowej wymiany wartości.

Główna sieć Persistence to sieć typu Proof-of-Stake, oparta na silniku konsensusu Tendermint BFT. Wielołańcuchowy stos technologiczny Persistence (obecnie obsługujący sieci Cosmos, Ethereum i inne oparte na Tendermint) umożliwia programistom tworzenie DEX-ów, marketplaców, platform pożyczkowych itp.

Persistence pracuje również nad rozwojem międzyłańcuchowych standardów NFT i metadanych wraz z wiodącymi sieciami/fundamentami Proof-of-Stake. Będąc jednym z pionierów w branży Proof-of-Stake, Persistence wspiera również nadchodzące sieci PoS za pośrednictwem swojego ramienia walidacyjnego AUDIT.one.

Posiadacze XPRT mogą stakować swoje tokeny, aby zdobywać nagrody, jednocześnie pomagając zabezpieczyć główny łańcuch Persistance.

Aplikacje DApps w ekosystemie Persistence dzielą część swoich przychodów/opłat ze satakującymi w walidatorami.

Token XPRT zabezpiecza sieć poprzez staking, służy do opłacania opłat i określa wagę głosów dla propozycji dotyczących zarządzania w celu podejmowania krytycznych decyzji dotyczących ewolucji łańcucha.

Persistence działa na styku DeFi, NFT i Proof-of-Stake i obecnie składa się z kilkunastu aplikacji. Jedną z aplikacji jest Comdex: Comdex to instytucjonalna aplikacja zorientowana na użytkownika zapewniająca kompleksowe rozwiązanie do handlu towarami, takie jak wykrywanie transakcji, rozliczanie transakcji i finansowanie transakcji. pSTAKE to płynna aplikacja do stakowania, która umożliwia osobom obstawiającym znane sieci PoS, odblokowanie płynności ich aktywów i wykorzystanie te aktywa w DeFi podczas zdobywania nagród za stakowanie. Asset Mantle natomiast to platforma dla rynków NFT. Jako struktura, Asset Mantle zapewnia wszystkie elementy wymagane do stworzenia indywidualnych rynków. Można jeszcze wspomnieć AUDIT.one,które jest walidatorem Persistence.one i zapewnia najwyższej jakości usługi walidacji dla wiodących sieci PoS.

XPRT czerpie wartość z działalności finansowej ekosystemu za pomocą wielu sposobów, w tym opłat za gaz, dzielenia opłat z aplikacją ekosystemu, routingu hubów itp


1. Informacje podstawowe

  • Rok powstania – 2021
  • Blockchain – 1 warstwa POS
  • White Paper – https://www.securities.io/persistence-whitepaper/
  • Mapa drogowa  – b/d

2. Tokenomia – Maksymalna ilość tokenów – 403 308 352

– Ilość tokenów w obiegu – 103 543 146

– Łączna ilość tokenów – 140 469 978

Blok Genesis 100 milionów uwalnianych przez 42 miesiące w proporcjach pokazanych na poniższej grafice

Okres 42 miesięcy i ilość wypuszczanych tokenów

3. Portfele

4. Social Media / Marketing

5. Ekosystem / Ekonomia

6. Team

7. Ceny

  • ATH – 16,59 usd (15-05-2021
  • ATL – 0,84 usd (15-06-2022)
  • Aktualna cena –  0,93 usd (15-06-2022)
  • Miejsce w Market Capie – 238 (15-06-2022)

8. Podsumowanie

  • Wielołańcuchowy ekosystem produktów Web3 zaprojektowany w celu stymulowania globalnej płynności i umożliwienia bezproblemowej wymiany wartości.
  •  Persistane umożliwia programistom tworzenie DEX-ów, marketplace’ów, platform pożyczkowych itp