Upcoming Events

Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych

Członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) głosują nad ustaleniem stopy procentowej. Krótkoterminowe stopy procentowe są głównym czynnikiem wyceny walut.