REGULAMIN KRYPTO-NARODU 

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Krypto-Naród jest grupą polskojęzycznych twórców treści o tematyce kryptowalut i technologii blockchain
 • Grupa ma charakter nieoficjalny i nie posiada żadnej tożsamości prawnej
 • Celem dziań grupy jest promowanie w/w tematyki w polskojęzycznej społeczności, jak również wzajemne wspieranie się twórców, w celu dotarcia do jak największej ilości odbiorców
 • Nadrzędnym celem grupy jest edukacja społeczności i ochrona jej przed zagrożeniami płynącymi ze strony nieuczciwych uczestników rynku (ang. bad actors)
 • Działania komercyjne nie są zabronione, pod warunkiem, iż są to materiały odpowiednio oznaczone i nie naruszają regulaminu grupy
 • Zabronionym jest używanie logo społeczności Krypto-Naród w celach promocji swoich materiałów komercyjnych

DOŁĄCZENIE DO KRYPTO-NARODU:

 • Do społeczności Krypto-Naród może dołączyć każdy twórca, który spełnia wymagania dotyczące tematyki publikacji
 • Dozwolone są dowolne formy przekazu: strona www, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Discord i inne, które pozwalają na powiązanie konta twórcy ze społecznością Krypto-Naród
 • Nie ma wymagania co do ilości osób śledzących twórcy, aczkolwiek od rozpoczęcia działalności twórcy musi upłynąć okres nie krótszy niż 12 miesięcy

OBOWIĄZKI TWÓRCY:

 • Każdy twórca stowarzyszony w Krypto-Narodzie zobowiązany jest do:
  • Wspierania i promowania innych twórców w grupie
  • Unikania niepotrzebnych konfliktów, które mogłyby niekorzystnie rzutować na całą grupę
  • Umieszczania informacji na temat innych twórców i/lub całej grupy w swoich treściach:
   • YouTube – zamieszczenia linków do wszystkich kanałów Krypto-Narodu w sekcji “Polecane kanały” swojej strony na portalu YouTube
   • Strony www i inne portale tekstowe – umieszczenia linku do oficjalnej strony Krypto-Narodu na swojej stronie razem z oficjalnym logo
   • Inne media – w razie możliwości dodania informacji o przynależności do Krypto-Narodu
  • W przypadków twórców treści preferowanym jest, aby film zawieram ekran z oficjalną grafiką Krypto-Narodu
 • Zabronione jest promowanie jakichkolwiek treści szkodliwych, których celem jest narażenie odbiorców na utratę środków, a w szczególności:
  • piramid finansowych i schematów ponziego
  • programów MLM, a strukturze przypominającej piramidę finansową
  • szkoleń z marzeń (np. pokaże Ci jak zarobić szybko na rynku)
  • treści atakujących innych członków Krypto-Narodu

USUNIĘCIE TWÓRCY Z KRYPTO-NARODU:

 • Bez żadnego ostrzeżenia i w trybie natychmiastowym zostaniu usunięty z grupy twórca, który narusza przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Karnego (lub odpowiedników w innych krajach). O takim działaniu zostaną powiadomione odpowiednie organa ścigania
 • W przypadku naruszania regulaminu grupy twórca otrzyma ostrzeżenie i zostanie wezwany do zaprzestania działań naruszających regulamin. W przypadku ponownych naruszeń twórca zostanie usunięty z grupy bez możliwości powrotu

ROZSTRZYGANIE SPORÓW:

 • W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy twórcami, zobowiązani są oni do rozstrzygnięcia go pomiędzy sobą lub zwrócenia się o pomoc to innych twórców. Niedopuszczalne są publicznie prowadzone wojny, a w szczególności wyzywanie, szkalowanie i inne działania, które mogą źle wpływać na wizerunek całej grupy
 • W przypadku zaistnienia sporu/konfliktu pomiędzy twórcami Krypto-Narodu zostanie powołana 3 osobowa komisja, która postara się rozstrzygnąć spór
 • Komisja może zostać powiększona o dodatkowych członków jeżeli wystąpi tak konieczność
 • Komisja podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku niemożliwości osiągnięcia werdyktu, następuje powiększenie komisji
 • Twórcy w sporze są zobowiązani do zastosowania się do werdyktu komisji, w przypadku decyzji odmownej następuje usunięcie w grupy