AIRDROP – program dystrybucji darmowych kryptowalut, w zamian za wykonanie prostych, konkretnych czynności lub zadań.

ALOKACJA – to przydział tokenów lub kapitału do zainwestowania, który należy się danej grupie inwestorskiej/osobie

ALTCOINY (ALTY) – altcoinem nazywamy każdą kryptowalutę, która nie jest Bitcoinem

ALL-TIME HIGH (ATH) – najwyższa cena w historii danej kryptowaluty

AML – przepisy dot. przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy

ARBITRAŻ –  to praktyka kupowania i sprzedawania aktywów na dwóch lub więcej rynkach jako sposób na skorzystanie z różnych cen

ASIC (ang. application-specific integrated circuit) – specjalistyczny układ scalony stworzony w celu wykonywania określonej funkcji obliczeniowej. Potocznie ASICami nazywa się dedykowane koparki do wydobywania kryptowalut, oparte o układy ASIC. Koparki takie mogą obsługiwać tylko jeden algorytm. 

BEAR – ktoś, kto wierzy, że ceny na danym rynku będą spadać przez dłuższy czas. Taka osoba może być określana jako „niedźwiedzia” (ang. bearish).

BEAR TRAP – próba manipulacji ceną określonej kryptowaluty na podstawie skoordynowanej aktywności grupy traderów.

BEP2 – Standard tokenów występujący na Binance Chain.

BEP20 – Standard tokenów występujący na Binance Smart Chain.

BLOCK REWARD – coiny przyznawane górnikowi lub grupie górników za rozwiązanie problemu kryptograficznego wymaganego do stworzenia nowego bloku na danym blockchainie.

BULL TRAP – pułapka na byki pojawia się, gdy stale spadające aktywa wydają się odwracać i rosnąć, ale wkrótce powracają do trendu spadkowego.

BURN/BURNED – tokeny lub coiny są uważane za „spalone”, gdy zostały celowo i trwale usunięte z obiegu. Spalanie można osiągnąć mając na uwadze różne cele, ale najczęściej używa się go do celów deflacyjnych: spadek podaży w obiegu ma tendencję do podnoszenia ceny aktywów, zachęcając traderów i inwestorów do zaangażowania się.

CBDC (ang. Central Bank Digital Currencies) – cyfrowy odpowiednik pieniądza fiducjarnego. Jest to elektroniczny zapis lub token oficjalnej waluty, który jest wydawany oraz regulowany przez jego władze monetarne.

CLAIM/CLAIMING – odbieranie tokenów np. z nagrody za staking

CLOUD MINING – zwany także kopaniem w chmurze. Kupowanie mocy koparek w celu wydobycia kryptowalut. Większość usług tego typu okazała się oszustwem. Prawdziwe kopalnie kryptowalut zwykle sprzedają udziały w swojej firmie w postaci akcji. 

CONFIRMATIONS (potwierdzenia) – jest to liczba bloków następujących po bloku z naszą zatwierdzoną transakcją. Im większa liczba potwierdzeń tym większa pewność że transakcja jest nie do zmiany.

DAO – zdecentralizowane autonomiczne organizacje, które są oparte na kodzie open source i obsługiwane w całości przez społeczność. Członkowie danego DAO używają tokenów do głosowania i podejmowania decyzji dot. projektu.

DApp (Decentralized Application) – aplikacje działające na blockchainie.

DCA (Dollar Cost Averaging) praktyka inwestowania stałych kwot w regularnych odstępach czasu np. 50$ tygodniowo niezależnie od ceny danego aktywa. 

DELISTING – wycofanie z giełdy danego tokenu z różnych przyczyn, najczęściej dot. to scamów/rug pulli.

DeFi – zdecentralizowane finanse to forma finansowania oparta na blockchain, która nie polega na centralnych pośrednikach finansowych, takich jak biura maklerskie, giełdy lub banki, w celu oferowania tradycyjnych instrumentów finansowych, a zamiast tego wykorzystuje inteligentne kontrakty na blockchainach.

DEFLACJA – ogólnie rzecz biorąc, deflacja ma miejsce, gdy całkowita podaż waluty w całej gospodarce lub poziom cen towarów i usług stale spada. To przeciwieństwo inflacji. W kontekście bitcoina – Maksymalna ilość bitcoinów, jaką można wyemitować, została ustalona na 21 milionów BTC. Kwota emitowana każdego roku ma również spadać, co w połączeniu ze wzrostem liczby osób korzystających z bitcoina, zwiększy jego wartość. Oczekiwana deflacja sieci Bitcoin ma na celu utrzymanie jej bezpieczeństwa i zdolności do samowystarczalności.

DEX – giełda peer-to-peer pozwalająca użytkownikom na handel kryptowalutą bez potrzeby pośrednika.

DIAMOND HANDS – diamentowe dłonie to popularne określenie na platformach społecznościowych. Odnosi się do osób, które trzymają swoje aktywa, nawet jeśli ich portfel traci na wartości o ponad 20%.

DUMP – dzieje się wtedy, gdy znaczna ilość kryptowaluty jest sprzedawana szybko po sobie, często przez wieloryba. W niektórych przypadkach te wyprzedaże spowodują spadek ceny aktywów.

DYOR (ang. do your own research) – przeprowadź własne badania/analizy. Każdy członek społeczności krypto powinien samodzielnie analizować projekty i samodzielnie podejmować decyzje o inwestycji. Patrzenie na innych, a inwestowanie własnej oszczędności może się źle skończyć. 

DYWERSYFIKACJA – strategia zarządzania ryzykiem, która łączy różnorodne inwestycje w ramach portfela.

ERC-20 – standard tokenów na sieci Ethereum. Wszystkie tokeny są jednakowe.

ERC-721 – standard tokenów NFT na sieci Ethereum. Każdy token jest unikalny i różni się od innego. Tokeny NFT używane są do tworzenia cyfrowych dzieł sztuki, przedmiotów w grach, itp.

EXIT-SCAM – ucieczka projektu z pieniędzmi inwestorów.

FIAT – waluta fiducjarna, którą rząd uznał lub zatwierdził jako legalny środek płatniczy np. USD, EURO itd.

FLIPPENING – hipotetyczny scenariusz, w którym kapitalizacja rynkowa Ethereum przewyższa kapitalizację Bitcoina.

FOMO (ang. fear of missing out) – obawa przed przegapieniem okazji na rynku. Można inaczej nazwać owczym pędem, gdy ludzi kupują bez własnej analizy, a jedynie dlatego, iż cena rośnie. Zwykle źle się to kończy. 

FUD (ang. fear, uncertainty and doubt) – strach, niepewność, wątpliwości. Zasianie niepewności na rynku. Czasami projekty, które robią exit-scam mówią, iż przeciwnicy sieją tylko FUD.

FUTURES – kontrakty terminowe futures, to prawnie wiążące umowy dotyczące handlu danym aktywem we wcześniej uzgodnionej dacie i cenie w przyszłości.

GAS – opłata uiszczana w sieci Ethereum w zamian za wykorzystanie mocy obliczeniowej platformy. Działania wymagające gazu obejmują uruchamianie zdecentralizowanych aplikacji (DApps) i proste transakcje, takie jak wysyłanie ETH między handlowcami. Opłata jest uiszczana za pomocą Ether (ETH), natywnej waluty platformy. Gas jest zużywany w małych jednostkach zwanych gwei. Jeden gwei jest równy 0,000000001 ETH.

HALVING – w kodzie Bitcoina jest zawarty halving, który ogranicza powstawanie nowych jednostek kryptowaluty. W przypadku Bitcoina odnosi się do cyklicznego zmniejszania nagrody wypłacanej górnikom za wykopanie bloku. Wg zawartej w kodzie dokumentacji, halving odbywa się co 210 000 bloków – czyli średnio co cztery lata.

  • +- co cztery lata nagroda za wydobycie bitcoinów będzie nadal zmniejszana o połowę. Będzie to trwało do momentu, aż wszystkie 21 milionów bitcoinów zostanie wydobytych.Wtedy dochody górników BTC będą pochodziły w całości z opłat transakcyjnych w sieci, a nie bezpośrednio z zarabiania nowo wydobytych bitcoinów.

  • Niemożliwe jest istnienie większej liczby bitcoinów. Jest to sytuacja odwrotna niż w przypadku walut fiducjarnych, gdzie więcej pieniędzy może być dodrukowane według uznania rządu lub banku centralnego, co prowadzi do inflacji.

  • mechanizm ten jest atrakcyjny dla inwestorów ze względu na jego deflacyjny charakter, przy stałym popycie cena BTC powinna rosnąć wraz ze zbliżającymi się odpowiednio halvingami

HASH – podstawowa jednostka mocy obliczeniowej większości sieci kryptowalutowych. 

HODL – rodzaj pasywnej strategii inwestycyjnej, w której utrzymujesz inwestycję przez długi czas, niezależnie od jakichkolwiek zmian cen lub rynków. Termin ten po raz pierwszy stał się sławny z powodu literówki na forum Bitcoin, a obecnie jest powszechnie rozszerzany na „Hold On for Dear Life”.

ICO – (ang. Initial Coin Offering) – jest odpowiednikiem (IPO – Initial Public Offering  ) w branży kryptowalut. Firma, która chce zebrać pieniądze na stworzenie nowego coina, aplikacji lub usługi, uruchamia ICO jako sposób na pozyskanie funduszy.
Zainteresowani inwestorzy mogą wykupić ofertę i otrzymać nowy token kryptowaluty wyemitowany przez firmę.

IDO – (ang. Initial Dex Offering) – projekt używa zdecentralizowanej wymiany (DEX) np. na Uniswapie, aby ułatwić sprzedaż tokenów. 

IPO – (ang. Initial Public Offering) – pierwsza oferta publiczna jest to proces, w którym prywatna firma sprzedaje publicznie aktywa swojej działalności w nowej emisji. Proces ten pozwala firmie na pozyskiwanie kapitału od inwestorów publicznych.

KOPARKA – specjalistyczne urządzenie wykorzystujące swoją moc do wydobywania kryptowalut. Opiera się zwykle o karty graficzne (GPU) albo specjalistyczne układy dedykowane (ASIC).

KYC – (ang. Know Your Customer/Client) – weryfikacja użytkownika na podstawie danych osobowych. Zazwyczaj występuje na giełdach które są łączone ze standardowymi walutami typu fiat np. USD lub PLN.

LASER EYES – laserowe oczy to viral na Twitterze, który jest używany przez hodlerów Bitcoina, cel jest prosty, by podnieść cenę BTC do nowych rekordów wszech czasów. Ta grupa jest pewna przyszłości Bitcoina i prawdopodobnie będzie miała diamentowe ręce, co oznacza, że chcą zgromadzić więcej BTC i HODLować.

LISTING – wprowadzenie danego aktywa do obrotu na konkretnej giełdzie.

LIGHTNING NETWORK – protokół drugiej warstwy, który został zaprojektowany w celu rozwiązania problemu skalowalności Bitcoina poprzez umożliwienie szybszego przetwarzania transakcji.

LONG – sytuacja, w której kupujesz kryptowalutę w nadziei, że później sprzedasz ją po wyższej cenie z zyskiem.

MIKROTRANSAKCJE – model biznesowy, w którym można dokonywać bardzo małych płatności w zamian za wspólne towary i usługi cyfrowe, takie jak strony e-booka lub przedmioty w grze.

MINTING/MINTOWANIE TOKENÓW – w definicji blockchainu, mintowanie oznacza tworzenie nowego bloku i zapis informacji na blockchainie np. wytworzenie jakiegoś nft czy powstanie nowej kryptowaluty na blockchainie

ODBICIE ZDECHŁEGO KOTA – tymczasowe ożywienie cen po długotrwałym spadku.

ON-CHAIN – transakcje, które zostały już zweryfikowane, a także uwierzytelnione przez górników lub osoby uwierzytelniające. To z kolei może prowadzić do ogólnej aktualizacji samej sieci blockchain. Ponadto, aby transakcja w łańcuchu była zakończona, musi istnieć uzgodniona liczba potwierdzeń przez górników, przy czym czas potrzebny na zakończenie transakcji w łańcuchu zależy również od przeciążenia sieci.

PHISHING – sytuacja, gdy skamer udaje zaufaną instytucję lub osobę, aby nakłonić ludzi do ujawnienia poufnych informacji, takich jak numery PESEL, hasła, wrażliwe dane itp., często za pomocą linku do złośliwego oprogramowania, który jest podszywający się jako legalny.

PoA (ang. Proof of Authority) – to rodzaj mechanizmu konsensusu skierowanego do przedsiębiorstw lub organizacji prywatnych, które chcą budować własne sieci, które mają zasadniczo zamknięty charakter i nie wymagają udziału zwykłych użytkowników.

POS (ang. Proof-of-stake) – mechanizm konsensusu, w którym wydobywanie nowych bloków sieci odbywa się na bazie posiadanej ilości monet, a nie użytej mocy obliczeniowej.

POW (ang. Proof-of-work) – dowód pracy. Mechanizm konsensusu, w którym użyta moc obliczeniowa decyduje o tym, kto i jak często wydobywa bloki sieci (z pewną dawką losowości). Generalnie uważany, za dużo bezpieczniejszy od PoS, aczkolwiek dużo bardziej energochłonny. 

PROTOKÓŁ – Zestaw reguł definiujących interakcje w sieci, zwykle obejmujący konsensus, walidację transakcji i udział sieci w łańcuchu bloków.

SATOSHI – Najmniejsza jednostka bitcoina o wartości 0,0000001 BTC.

SATOSHI NAKAMOTO – Satoshi Nakamoto to pseudonim używany przez osobę (lub grupę osób), która napisała oficjalny whitepaper dotyczący Bitcoina.

SCAM – projekt, który z założenia i od samego początku jest oszustem. Scam ma wiele oblicz.

SEED – ciąg słów (zazwyczaj 12 lub 24) z których generowane są klucze prywatne do poszczególnych adresów. Pozwala to na generowanie wielu adresów/kluczy przez co jest zwiększane bezpieczeństwo środków. Klucz Prywatny – ciąg wygenerowanych znaków z którego jest generowany adres. Klucz prywatny pozwala na wydanie środków z adresu do którego jest przypisany.

SHITCOIN – coin bez oczywistej potencjalnej wartości lub zastosowania.

SHORT – technika, w której trader pożycza aktywa, aby je sprzedać, z oczekiwaniem, że cena będzie nadal spadać. W przypadku, gdy cena spadnie, sprzedający z pozycji krótkiej kupi aktywa po tej niższej cenie, aby zwrócić je pożyczkodawcy aktywów, uzyskując różnicę w zysku.

SIDECHAIN – łańcuch boczny danej kryptowaluty, która działa jak podsieć sieci głównej. Może wykonywać wyspecjalizowane funkcje.

SOLIDITY – solidity to język programowania, który jest używany głównie w blockchainie Ethereum. Solidity to świetne narzędzie do pisania smart-kontraktów, które są samoczynnie wykonującym się kodem, który umożliwia złożone zautomatyzowane funkcje.

SMART KONTRAKT – kawałek kodu, który wykonuje zaprogramowane funkcje. Najpopularniejszą platformą dla tego typu kontaktów jest Ethereum. Kontrakt raz puszczony w ruch nie może zostać zmieniony (poza drobnymi wyjątkami) dlatego błędy w kodowaniu kontraktów mogą okazać się katastrofalne.  

STABLECOINY – to kryptowaluty o stałej wartości, które są zwykle powiązane z wiodącą walutą fiducjarną, taką jak dolar amerykański.

STAKING – zamrożenie środków w portfelu lub na giełdzie w celu wsparcia działania blockchaina w zamian za nagrodę od sieci. Dzięki temu wspomagane są blockchainy oparte na konsensusie Proof of Stake.

STOP-LOSS ORDER – Możliwość ustalenia ceny minimalnej dla aktywów w swoim portfelu. Po osiągnięciu tej minimalnej ceny giełda automatycznie uruchamia zlecenie sprzedaży, aby ograniczyć straty tradera. Zlecenia Stop-Loss są niezwykle pomocne, szczególnie w przypadku inwestowania w kryptowaluty, które tradycyjnie są bardziej zmienne. Traderzy zazwyczaj ustawiają zlecenia stop-loss po cenach wyższych niż te, za które kupili tokeny, aby nadal osiągnąć zysk, nawet jeśli wartość tokena spada.

ŚWINIOLIS – nazwa potoczna kryptowaluty Lisk, która powstała podczas Kryptowalutowej Niedzieli z Majkiem #19.

TGE -(ang. Token Generation Event) – Wydarzenie związane z generowaniem tokenów to czynność biznesowa i techniczna o ograniczonym czasie trwania, jest to wygenerowanie tokena w sieci opartej na blockchain i wprowadzenie go na rynek, zwykle w formie sprzedaży publicznej, sprzedaży prywatnej, lub początkowa oferta (ICO).

VESTING – Vesting to proces blokowania i zwalniania tokenów po określonym czasie. Zwykle tokeny nabyte należą do członków zespołu, doradców, partnerów, innych osób, które przyczyniły się do rozwoju projektu, ale także inwestorów, którzy zakupili tokeny po okazyjnej cenie zanim trafiły do ogólnej sprzedaży. Bardzo często tokeny są uwalniane stopniowo w okresie nabywania uprawnień, czasami raz w miesiącu, raz w tygodniu, a nawet codziennie w miarę postępu projektu.

WHITEPAPER – przed uruchomieniem projektu kryptowalutowego/blockchain często publikuje się whitepaper wyjaśniający problemy, które projekt ma rozwiązać, a także kroki, jakie podejmie w celu rozwiązania tego problemu. Najważniejszym dokumentem, który zapoczątkował tradycję publikowania dokumentu wraz z uruchomieniem projektu, jest renomowany whitepaper bitcoina opublikowany w październiku 2008 r. przez Satoshi Nakamoto, co zwięźle wyjaśniło potrzebę cyfrowego systemu peer-to-peer i sposób funkcjonowania bitcoina na 8 krótkich stronach.

YOLO (ang. you only live once) – raz się żyje, czyli inwestowania na pałę, bez zwracania uwagi na ryzyko.