W sekcji tej znajdziesz listę giełd i portfel obsługujących sieć Binance Smart Chain. 

Przed wysłaniem środków poprzez sieć BSC, zawsze upewnij się, iż adresat obsługuje Binance Smart Chain.

GIEŁDY Z OBSŁUGĄ SIECI BINANCE SMART CHAIN (BSC):

  • BINANCE
  • HOTBIT

PORTFELE Z OBSŁUGĄ SIECI BINANCE SMART CHAIN (BSC):

  • META MASK
  • TRUST WALLET
  • META MASK
  • SAFEPAL