KRYPTOWALUTY JAK ZACZĄĆ?

ROZDZIAŁ X:
TOKENOMIA PROJEKTÓW

Wprowadzenie

Ekosystem kryptowalut z roku na rok staje się coraz bardziej złożony i rozbudowany. W związku z tym analiza tokenomii, oprócz whitepaper’a, zespołu, roadmapy i społeczności zgromadzonej wokół projektu, to jedno z fundamentalnych narzędzi do oceny przyszłych perspektyw projektu blockchainowego. Projekty krypto, aby zapewnić zrównoważony rozwój w dłuższej perspektywie, powinny dysponować dobrze zaprojektowaną tokenomią (czasami występuje także nazwa tokenomika, która jest tożsama z tokenomią).

Co to jest Tokenomia?

Tokenomia, to hybrydowe słowo powstałe z połączenia słów „token” i „ekonomia”, opisuje więc ekonomię tokena, wpływającą na jego wykorzystanie i wartość. Tokenomia obejmuje różnorodne czynniki, takie jak tworzenie i dystrybucję tokenów, ich podaż i popyt, mechanizmy motywacyjne, a nawet ich harmonogramy spalania. Tokenomia ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu projektów kryptowalutowych, stąd jej analiza jest niezbędna dla inwestorów przed podjęciem decyzji o inwestycji i udziale w tworzeniu danego ekosystemu.

Tokenomia to zasady rządzące ekosystemem kryptowalut, gdzie tokeny są zaprojektowane tak, aby motywować lub zniechęcać użytkowników do podejmowania różnych czynności. Zasady te działają na podobnej zasadzie, jak banki centralne drukujące pieniądze i wdrażające politykę monetarną, aby motywować do wydawania, pożyczania, oszczędzania, a także regulować przepływ pieniędzy. Słowo „token” odnosi się tutaj zarówno do monet, jak i tokenów, a zasady tokenomii są wprowadzane przy użyciu smartkontraktów – są przez to przejrzyste, przewidywalne i czasami niemożliwe do zmiany.

Jako przykład można tu przytoczyć bitcoin’a. Całkowita podaż bitcoina jest wstępnie zaprogramowana na 21 milionów. Bitcoin jest wydobywany, a nagroda za wydobycie bloku zmniejsza się o połowę co 210 tys. bloków. Zgodnie z tym harmonogramem co cztery lata ma miejsce tzw. halving. Zmiana nagród wydobycia za blok od stworzenia pierwszego bloku w sieci Bitcoin w 2009 roku, zmniejszyła się trzykrotnie z 50 BTC do 25 BTC, 12,5 BTC, a obecnie wynosi 6,25 BTC.

TOKENOMIA PROJEKTÓW - NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ?

Podsumowanie

Analiza tokenomii jest kluczowa dla zrozumienia ekosystemów kryptowalut. Tokenomia jest tym, co napędza działanie, dystrybucję, wartość i zastosowanie tokenów w obrębie projektu kryptowalutowego. Jak widać, jest to zdecydowanie więcej niż tylko wycena danej kryptowaluty. Jest to badanie tego, co tworzy tę wartość, jak tokeny są dystrybuowane, jakie mają zastosowanie w ramach projektu kryptowalutowego i jakie mogą mieć potencjalne zastosowania w przyszłości. To jest właśnie to, co daje tokenom wartość i co napędza ich działanie. Zrozumienie tych aspektów jest niezbędne dla każdej osoby związanej z kryptowalutami, niezależnie od tego, czy jest to inwestor, twórca oprogramowania, czy codzienny użytkownik.