21 czerwca 2023 Piotr Sobiecki

Kryptowaluty w USA: Zmiana polityki regulacyjnej i globalne skutki

Wprowadzenie

Rynek kryptowalut w Stanach Zjednoczonych znajduje się w stanie niepewności i zmian w wyniku zaostrzenia polityki regulacyjnej. Ta sytuacja wywołuje poruszenie nie tylko w Europie, ale również w Azji. Hongkong już zapowiedział nowe otwarcie na kryptowaluty, a Chiny również mogą powrócić do gry, pomimo wcześniejszego wycofania się z sektora kryptowalut.

Ostatnie dni przyniosły wzrosty na rynku kryptowalut po słabym maju. Bitcoin i Ethereum odzyskały poziomy z początku maja, a kapitalizacja rynku kryptograficznego powoli rośnie, osiągając obecnie około 1,2 biliona dolarów. Mimo że odległe jeszcze od rekordowych wyników z 2021 roku, ożywienie to jest entuzjastycznie przyjmowane. Jednak rynek nadal jest pod presją amerykańskich urzędów regulacyjnych.

Stan niepewności

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wprowadziła jastrzębią politykę, która spowodowała zamieszanie na amerykańskim rynku kryptowalut. Kryptowaluty stały się również przedmiotem walki politycznej, a urzędujący prezydent Joe Biden ma plany zacieśnienia regulacji, w tym opodatkowania wydobycia kryptowalut. Wśród polityków pojawiają się różne postawy wobec kryptowalut, zarówno wśród Republikanów, jak i Demokratów.

Ron DeSantis, gubernator Florydy i kandydat na prezydenta w 2024 roku, stwierdził, że jeśli Biden pozostanie na stanowisku przez kolejne cztery lata, Bitcoin prawdopodobnie zostanie “zabity”. DeSantis twierdzi, że jedynym powodem, dla którego politycy w Waszyngtonie nie lubią kryptowalut, jest brak kontroli nad nimi. Ta walka polityczna wokół kryptowalut prowadzi do niepewności w branży.

Kryptowaluty w Europie i Azji

W międzyczasie, Europa, a zwłaszcza Unia Europejska, staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem dla branży kryptograficznej. Przyjęte niedawno regulacje dotyczące NFT i DeFi sprawiają, że Europa może stać się przyszłym liderem rynku kryptograficznego. Wiele osób z branży kryptowalut w USA liczy na zmianę polityczną w 2024 roku, która przyniesie bardziej przyjazne regulacje wobec aktywów cyfrowych. Jednak nie tylko Europa wykorzystuje tę szansę, ale również kraje azjatyckie, takie jak Hongkong.

Hongkong niedawno ogłosił nową politykę otwarcia się na kryptowaluty, co może przyciągnąć inwestorów i uczynić go jednym z najważniejszych centrów kryptograficznych na świecie. Ta decyzja jest szczególnie istotna w kontekście niepewnej sytuacji rynku kryptowalut w USA oraz negatywnego stanowiska Chin wobec tych aktywów.

Chiny, które kilka lat temu podjęły zdecydowane działania przeciwko “górnikom”, w ostatnim czasie stanowią zagadkę. Wprowadzenie reklamy hongkońskich automatów bitcoinowych w chińskiej telewizji państwowej CCTV wzbudziło duże zainteresowanie w chińskojęzycznych społecznościach. To wydarzenie może być sygnałem możliwego zniesienia ograniczeń kryptowalutowych w Chinach.

Branżowe media wskazują na pojawiające się przesłanki sugerujące, że Chiny mogą zniesć zakaz kryptowalut. Taka decyzja mogłaby znacząco przekształcić rynek kryptowalut, zarówno pod względem wzrostu dynamiki, jak i potencjalnych problemów związanych z niestabilnością rynku, które mogą wynikać z problemów Pekinu dotyczących ochrony konsumentów i prania pieniędzy. Eksperci jednak zaznaczają, że nawet w przypadku zniesienia zakazu, rynek kryptowalut w Chinach będzie nadal mocno uregulowany.

Chińskie wysiłki w dziedzinie innowacji w gospodarce cyfrowej, takie jak opublikowanie “Białej księgi rozwoju i innowacji Web3”, wskazują na dążenie Pekinu do uczynienia Chin centrum innowacji w tej dziedzinie. Przyszłość kryptowalut w Chinach wciąż pozostaje niepewna, ale potencjalne zmiany regulacyjne w tym kraju mogą mieć globalne konsekwencje dla rynku kryptograficznego.

W rezultacie, obecne zaostrzenie polityki regulacyjnej w Stanach Zjednoczonych i potencjalne zmiany na rynku kryptowalut w Chinach otwierają możliwość dla innych regionów, takich jak Europa i Azja, aby przejąć rolę lidera w sektorze kryptograficznym. Przyszłość kryptowalut w USA wciąż jest niepewna, ale istnieją nadzieje na zmianę polityczną, która przyniesie bardziej przyjazne środowisko dla aktywów cyfrowych.

Ripple kontra SEC

Jak już pisaliśmy obecne zmiany polityki regulacyjnej w USA rzucają cień niepewności na rynek kryptowalut. W szczególności, sprawa Ripple kontra SEC oraz akta Hinmana stały się przedmiotem dużego zainteresowania. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jak wiadomo oskarżyła firmę Ripple Labs w grudniu 2020 roku o nielegalną sprzedaż papierów wartościowych w postaci kryptowaluty XRP. Sprawa ma ogromne znaczenie dla całego rynku, ponieważ decyzja sądu może ustalić, czy kryptowaluty takie jak XRP są uznawane za papiery wartościowe, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla innych projektów kryptograficznych.

Akta Hinmana

W kontekście sprawy Ripple kontra SEC warto wspomnieć o aktach Hinmana, które zostały niedawno odtajnione. Były dyrektor ds. korporacyjnych SEC, William Hinman, wydał w 2018 roku publiczną deklarację, w której stwierdził, że Ether (ETH), druga co do wielkości kryptowaluta, nie jest papierem wartościowym. Ta deklaracja wywarła wpływ na rynek kryptowalut, dając pewność inwestorom, że Ethereum nie podlega takiej samej regulacji jak tradycyjne papiery wartościowe. Niestety kolejne lata byly dociskaniem śruby regulacyjnej przez SEC i pogłebianiu się ataków na kryptowaluty. Teraz kiedy odtajniono akta Hinamana w związku z procesem Ripple kontra SEC, niektórzy eksperci wskazują, że może to wpłynąć na reinterpretację wyroku sądowego i przechylić wygraną na korzyść Ripple a co za tym idzie zwiększyć szansę na to że SEC odpuści swoje anty-kryptowalutowe zapędy.

Gary Gensler

Kluczową postacią w obecnym krajobrazie regulacyjnym jest Gary Gensler, obecny szef SEC. Interesujący jest fakt, że Gensler był kiedyś zwolennikiem kryptowalut i blockchainu. W przeszłości prowadził zajęcia na Uniwersytecie MIT na temat technologii blockchain i był znany ze swojego pozytywnego podejścia do innowacji w sektorze finansowym. Jednak po objęciu stanowiska szefa SEC, Gensler wyraził swoje zaniepokojenie i wątpliwości dotyczące rynku kryptowalut. W związku z tym, zasugerował wprowadzenie ścisłych regulacji, które potraktowałyby większosć kryptowaluty jako papiery wartościowe. Taka zmiana polityki regulacyjnej ma już widoczny wpływ na rynek kryptowalut w USA.

Konsekwencje ostrych regulacji w USA

Jeśli takie regulacje zostałyby wprowadzone oznaczałoby to, że wiele projektów kryptograficznych musiałoby spełnić rygorystyczne wymogi rejestracyjne i zgodności, co z pewnością przyniosłoby duże wyzwania i koszty dla firm i inwestorów. Niektórzy eksperci obawiają się, że takie podejście mogłoby spowolnić innowacje w sektorze kryptowalut i zahamować rozwój technologii blockchain.

Zaostrzenie polityki regulacyjnej w Stanach Zjednoczonych ma również wpływ na kraje spoza Ameryki. Ostatnie wydarzenia skłaniają wiele innych krajów do zwiększenia swojego zaangażowania w sektor kryptowalut. Europejska Unia Europejska przyjęła niedawno regulacje dotyczące kryptowalut, które mogą przyciągnąć firmy i inwestorów z rynku amerykańskiego, jeśli nie zostaną wprowadzone podobne uregulowania w USA. Ponadto, Hongkong ogłosił otwarcie na kryptowaluty, a Chiny, które wcześniej ograniczyły rynek kryptowalut, obecnie obserwują uważnie tę sytuację i mogą próbować wykorzystać zamieszanie na rynku kryptograficznym w USA.

Podsumowanie

Sytuacja kryptowalut w Stanach Zjednoczonych jest obecnie niepewna ze względu na rosnącą presję regulacyjną ze strony SEC i zmienne stanowisko obecnego szefa SEC, Gary’ego Genslera. Sprawa SEC kontra Ripple oraz akta Hinmana budzą wiele pytań dotyczących przyszłości kryptowalut jako papierów wartościowych. Wprowadzenie ścisłych regulacji mogłoby mieć długoterminowe konsekwencje dla rynku kryptowalut w USA, a także przyczynić się do wzrostu zainteresowania innymi krajami, które mogą stać się beneficjentami tego zamieszania. W obliczu tych zmian, inwestorzy i firmy związane z kryptowalutami muszą być przygotowani na niepewną przyszłość i dostosowywać się do ewoluującego krajobrazu regulacyjnego.

Do zapoznanie się z materiałem odnośnie sytuacji na rynku kryptowaluy w USA zaprasza też na materiał na Youtube