1 sierpnia 2023 Agata Ars

Wprowadzenie

Lending kryptowalut, czyli pożyczki kryptowalutowe, to proces, w którym jedna strona pożycza pieniądze (najczęściej w postaci waluty fiat lub stablecoinów) od drugiej strony za ustaloną opłatą (oprocentowaniem), oraz ustalonym zabezpieczeniem pożyczki w postaci kryptowalut. W tym procesie uczestniczą zazwyczaj trzy strony: pożyczkodawca, pożyczkobiorca i platforma pożyczkowa, która może być scentralizowaną giełdą (CEX) lub zdecentralizowaną platformą (DeFi).

W lendingu kryptowalut mamy do czynienia z dwoma głównymi typami pożyczek: pożyczki zabezpieczone (collateral) i pożyczki flash.

Pożyczki zabezpieczone to takie, które wymagają od pożyczkobiorcy złożenia zabezpieczenia, zazwyczaj w postaci innej kryptowaluty. Zabezpieczenie (ang. collateral) to służy jako gwarancja spłaty pożyczki. Ze względu na zmienność kryptowalut, zabezpieczenie zazwyczaj przekracza wartość pożyczki, aby zabezpieczyć pożyczkodawcę przed ewentualnymi stratami wynikającymi ze spadku wartości zabezpieczenia. Jeśli wartość zabezpieczenia (kryptowalut) spadnie poniżej progu bezpieczeństwa, umowa zostaje rozwiązania, a pożyczkodawca ma prawo sprzedać kryptowaluty. Pożyczkobiorca nie może już rościć prawa do kryptowalut, które powierzył jako zabezpieczenie (aczkolwiek wszystko zależy od warunków umowy i pożyczkobiorca może dostać poproszony o uzupełnienie zabezpieczenia).

Pożyczki flash to specyficzny rodzaj pożyczek, które nie wymagają zabezpieczenia. Są one udzielane i spłacane w ramach jednego bloku w sieci blockchain. Jeśli pożyczka nie zostanie spłacona wraz z odsetkami w ramach tego bloku, transakcja zostaje cofnięta, a pożyczka uważana jest za niewystępującą.

Zalety Lendingu Kryptowalut:

  • Lending kryptowalut to prosty sposób na generowanie pasywnego dochodu dla pożyczkodawcy.
  • Pożyczki są zarządzane przez smart kontrakty, które w zautomatyzowany sposób kontrolują cały proces.
  • Lending kryptowalut stanowi łatwo dostępny kapitał – pożyczki są udzielane każdemu, kto jest w stanie zapewnić zabezpieczenie lub dokonać zwrotu pożyczki flash.

Wady Lendingu Kryptowalut:

  • Ryzyko likwidacji zabezpieczenia wynikające z dużej zmienności kursów kryptowalut.
  • Ryzyko ataków hakerskich, na które narażone są smart kontrakty.
  • Skomplikowane dla osób całkowicie początkujących.
  • Ryzyko skorzystania z usług nieuczciwego pożyczkodawcy

Dodatkowo przed skorzystaniem z pożyczki bądź udzieleniem jej, warto zwrócić uwagę na kilka fundamentalnych kwestii takich jak, poznanie dokładnych warunków pożyczki, zapoznanie się z ryzykiem jakie niesie za soba inwestowanie w kryptowaluty czy kondycja obecnej sytuacji rynkowej.

Podsumowanie

Lending kryptowalut to wygodne narzędzie, które pozwala na dodatkowe wykorzystanie cyfrowych aktywów. Może to być atrakcyjne dla osób, które chcą zarobić pasywny dochód, udzielając pożyczek, lub dla tych, które potrzebują szybkiego dostępu do kapitału. Jednak, jak w przypadku każdej inwestycji, lending kryptowalut wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego zawsze warto dokładnie zrozumieć warunki pożyczki i być świadomym potencjalnych zagrożeń.

, , ,